Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwrot/wymiana / Return/change

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient, który jest konsumentem, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres tj.: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu Katedra Metafizyki KUL Al. Racławickie 14 20-950 Lublin lub też mailowo na adres: tomasak@kul.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Wzór odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj

Rescission of the Contract of Sale

The Customer being the Consumer, who concluded the Contract of Sale, may within 14 days rescind the Contract of Sale without giving any reasons.

The time-limit for rescission of the Contract of Sale shall start running as from the moment the Customer takes the possession of the Product.

The statement may be submitted on the form, the template of which is provided by the Seller on the Shop Website: Rescission form. In order to comply with this time-limit, it is enough to send a statement before the lapse thereof.

The Customer may rescind the Contract of Sale by submitting a statement on rescission via the form made available on the website: Electronic Rescission form. In order to comply with this time-limit, it is enough to send a statement before the lapse thereof. The Seller shall immediately confirm to the Customer the receipt of the form submitted via the website.

In the case of rescission of the Contract of Sale, the contract shall be treated as if it had never been concluded.

If the Customer submits the statement on rescission of the Contract of Sale before the Seller accepts the Customer's offer, the offer ceases to be binding.

The Seller shall immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the Customer's statement on rescission of the Contract of Sale, return to the Customer all payments made by the Customer, including the costs of delivery of the Product to the Customer. The Seller may withhold reimbursement of the amounts paid by the Customer until receipt of the returned Product or delivery by the Customer of a proof of sending the Product, whichever occurs earlier.

If the Customer exercising the right of rescission selects the method of the Delivery of the Product other than the cheapest ordinary Delivery method offered by the Seller, the Seller shall not be obliged to reimburse to the Customer the additional costs incurred by the Customer.

The Customer shall return the Product to the Seller immediately, however not later than within 14 days from the date of rescission of the Contract of Sale. To abide by the deadline, it is enough to send the Product to the Seller's address before expiry of such deadline.

In the event of rescission the Customer shall only incur the direct costs of returning the Product.

If, due to its nature, the Product cannot be sent back by traditional mail, the Seller shall inform the Customer about the costs of returning such Product on the Shop Website.

The Customer shall bear liability for decrease of the value of the Product as a result of use thereof outside the manner necessary to determine the nature, features and functioning of the Product.

The Seller shall reimburse the payment using the same method of payment as the one used by the Customer, unless the Customer expressly agrees to other method of reimbursement which does not entail any costs for the Customer.

Witryna stworzona na platformie