Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności / Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego ptta.pasaz24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU z siedzibą w Lublinie (20-950), al. Racławickie 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008652, NIP: 7122387883, REGON: 430907164, zwana dalej Pasaz24.pl.
 3.Pasaz24.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.Pasaz24.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 a)adres e-mail;
 b)dane adresowe:
 a.kod pocztowy i miejscowość;
 b.kraj (państwo);
 c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 c)imię i nazwisko;
 d)numer telefonu.
 4.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 5.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 a)adres e-mail;
 b)dane adresowe:
 a.kod pocztowy i miejscowość;
 b.kraj (państwo);
 c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 c)imię i nazwisko;
 d)numer telefonu.
 6.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 a)firmę Przedsiębiorcy;
 b)numer NIP.
 7.Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Pasaz24.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Pasaz24.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2.Pasaz24.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3.Pasaz24.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
 a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4.Pasaz24.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 a)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 b)prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)przeglądarka Internet Explorer;
 b)przeglądarka Microsoft EDGE;
 c)przeglądarka Mozilla Firefox;
 d)przeglądarka Chrome;
 e)przeglądarka Safari;
 f)przeglądarka Opera.
 7.Pasaz24.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Pasaz24.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 8.Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Pasaz24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1.Dane osobowe zbierane przez Pasaz24.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 2.Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Pasaz24.pl.
 3.Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4.Pasaz24.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 5.Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Pasaz24.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Pasaz24.pl roszczeń od danego Klienta.
 6.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Pasaz24.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 7.Pasaz24.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Pasaz24.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: tomasak@kul.pl
 3.Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2017 r.
PRIVACY POLICY
 1.This Privacy Policy defines principles of gathering, processing and using personal data obtained by website ptta.pasaz24.pl (hereinafter referred as “the Website”).
 2.The Website is owned by POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU with its registered main office at Lublin2 (20-950), al. Racławickie 14, Tax ID (NIP): 7122387883, REGON: 430907164, entered into the registry of entrepreneurs and into the registry of associations, other charities and professional associations, funds and independent health centres, maintained by the District Court Lublin - Wschód in Lublinie with its main office in Świdnik, 6th Economic Department of the National Court Register with the NCR (KRS) number 0000008652; e-mail: tomasak@kul.pl, hereinafter referred to as Pasaz24.pl. Pasaz24.pl is also the Personal Information Administrator.
 3.Pasaz24.pl acts with utmost care in order to ensure privacy of Users who visit the Website.
Article 1 - How do we collect data?
 1.Pasaz24.pl collects data on individuals who run economic or professional activity on their own behalf (hereinafter referred to as the Entrepreneurs), and data on individuals who perform legal actions that are not directly related to their activity, hereinafter referred to as Customers.
 2.Customer personal data are collected for:
 a)registering an account in the Online Shop;
 b)ordering in the Online Shop.
 3.In case of a registration of an Account in the Website, a User shall provide following data:
 a)e-mail;
 b)address data:
 a.postal code and place of residence;
 b.country;
 c.street and house/flat number.
 c)name and surname;
 d)phone Number;
 4.During the Registration the Customer shall establish an individual Password. The Customer can change the password at a later time, as described in Article 4.
 5.In the case of ordering in the Online Shop, Customer provides the following information:
 a)e-mail;
 b)address data:
 a.postal code and place of residence;
 b.country;
 c.street and house/flat number.
 c)name and surname;
 d)phone Number;
 6.In the case of Entrepreneurs above the data range is further extended by:
 a)the company name;
 b)Business Tax.
 7.During the Website browsing additional information may be collected such as IP address assigned to User's computer or external IP address of your ISP's, domain name, browser type, time of access, the type of operating system.
 8.Moreover, also Navigational Data may be collected from the Users, including information on links and hyperlinks that they decide to click or other activities performed at our Website.
Article 2 - How do we use collected data?
 1.In case of Account registration at the Website, the data of the Customers are used for creation of Customer’s individual account and its management.
 2.In case of purchase in the store personal data may be transferred to the Polish Post (Poczta Polska S.A.) seated in Warsaw, Poland, which cooperates with Pasaz24.pl.
 3.Navigational Data may be used to provide better services for Users, perform analyses of statistical data and adjust the Website to Users’ preferences and to administer with the Website.
Article 3 - Cookies mechanism, IP address
 1.The Website uses small files called cookies. They are recorded by Pasaz24.pl Website on a computer of a visitor to the Website, if a web browser allows so. Cookie file usually contains a name of domain, where it comes from, its expiry time and an individual random number that identifies such file. Information collected by means of such type of files allow to adjust services offered by Pasaz24.pl to individual preferences and actual needs of visitors at the Website. It gives also an opportunity to work out general statistics of hits into information presented at the Website.
 2.Pasaz24.pl uses two types of cookie files:
 a)Session cookie: recorded information is deleted from memory of a device after an end of a session of a given web browser or after a computer is turned off. Session cookie mechanism does not allow for collection of any personal data and other confidential information from User’s computer.
 b)Persistent cookie: they are kept on User’s hard disk drive until they are deleted. Persistent cookie mechanism does not allow to collect any personal information or any confidential information from users computer.
 3.Pasaz24.pl uses its own cookies for:
 a)authentication in the Website and to ensure the User session in the Website (after logging in), through which the user does not have on every page to retype your login and password;
 b)analyzes and surveys and audits audience, and in particular to create anonymous statistics that help to understand how customers use the Website, which allows improvement of its structure and content.
 4.Pasaz24.pl uses external cookies to:
 a)collect general and anonymous statistical data through Google Analytics (administrator of external cookies: Google Inc seated in the USA);
 b)to present the Certificate Trusted Regulations through the Service rzetelnyregulamin.pl (external cookies administrator Rzetelna Grupa Sp. z o.o. with its registered office Warsaw, Poland).
 5.The cookie mechanism is safe for computers of the Website’s Users. In particular this way does not give a possibility for viruses or other unwanted or malicious software to enter your computers. Still, Users have an option in their web browsers to limit or switch off the access of cookie files to their computers. If you use this option, you may still use the Website except functions that due to their nature require cookies.
 6.Below you can find how to change the settings for web browsers on the use of cookies:
 a)Internet Explorer;
 b)Microsoft EDGE;
 c)Mozilla Firefox;
 d)Chrome;
 e)Safari;
 f)Opera.
 7.Pasaz24.pl may collect your IP address. IP address is a number assigned to the computer of a website visitor by your ISP. IP number allows you to access the Internet. In most cases, the computer is assigned dynamically, ie it changes every time you connect to the Internet and therefore is widely regarded as a non-personally identifying information. The IP address is used by Pasaz24.pl in diagnosing technical problems with the server, creating a statistical analysis (eg determining regions from which we note the most visits), as information useful in administering and improving the Website, as well as for security purposes and the possible identification of aggravating server unwanted automatic programs for viewing Website content.
 8.The Website contains links and hyperlinks to other web pages. Pasaz24.pl shall not be responsible for privacy policies in force therein.
Article 4 - Access to data and Protection
 1.Personal data collected by the Pasaz24.pl through the Website are processed in compliance with the Act on personal data protection of 29 August 1997 (consolidated text in Journal of Laws of 2002 no 101 item 926, as amended).
 2.Only authorised employees of Pasaz24.pl have access to personal information collected by the Website.
 3.User personal data may be also made available to entities authorised to receive it by applicable legal provisions or consent by the user. Entities are listed in article “How do we use collected data?”
 4.Pasaz24.pl provides the Users who have their accounts with uninterrupted access to their data and a possibility of their modification any time. In order to modify data, a User should log to his/her Account at the Website.
 5.A User has a possibility to delete his/her data from a data set. Pasaz24.pl may reject to delete data of a User who breached binding Regulation of the Website and maintenance of such data is necessary for explanation of such circumstances and determination of liability, in particular in order to assert claims against given User.
 6.In any case of loss of the password to the Customer’s account in the Online Shop, generating a new password shall be available. The Pasaz24.pl shall not send any password reminder. The Customer’s encrypted password is stored in database in non-readable form. In order to generate a new password, e-mail address shall be entered to the form available at „Forget your password?”, given in log-in form in the Online Shop. Pasaz24.pl will be sent an e-mail with a unique redirecting to the Online Shop, after selecting the user will be able to choose a new password.
 7.Pasaz24.pl shall never ask the Customer to provide him with access to the login or password in any form.
Article 5 - Amendments to the Privacy Policy
 1.Privacy Policy may change as Pasaz24.pl inform users in advance of 7 days.
 2.Please send all additional questions related to the Privacy Policy to: tomasak@kul.pl.
 3.Date of the last amendment: 13.01.2017.

Witryna stworzona na platformie