Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Polecany

Spór o cielesność [The Dispute over Corporeality]

Cena brutto: 28,00

Opis:

Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem

Charakterystyka:

Zbigniew Pańpuch
Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem

W książce przeanalizowano sposoby rozumienia cielesności człowieka obecne u autorów (głównie) nurtu filozofii realistycznej i zaproponowano wprowadzenie do filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) kategorii organizmu, obecnej w filozofii niemal od samych jej od początków. Nowością jest próba umiejscowienia organizmu w strukturze bytowej człowieka. Organizm jest rozumiany jako specyficzna całość, ale stanowiąca charakterystyczny dla człowieka układ przypadłości, zapodmiotowany w całości wyższego rzędu – w ludzkiej substancji – osobie. Sama zaś substancja w tradycyjnym rozumieniu jest kompozycją formy (duszy) i ciała (organizowanej przez formę materii). Takie rozumienie cielesności człowieka skłoniło autora do ponownego przemyślenia początków życia człowieka (oraz możliwych rozumień grzechu pierworodnego), śmierci (oraz związanego z nią zmartwychwstania), jak również bardziej szczegółowych problemów związanych z cielesnością, jak transplantacje organów. W zakończeniu Autor zarysowuje możliwość spojrzenia z tej perspektywy również na zagadnienie ludzkiej płciowości.

Lublin 2015, s. 370
ISBN 978-83-60144-82-4
ISBN 978-83-8061-062-0
EAN 9788360144824
EAN 9788380610620
format 23,1x15,6 cm
miękka oprawa


The Dispute over Corporeality.
Analysis of Selected Problems of Existential Thomists
and proposition of an introduction to philosophical anthropology
distinction between the body and the organism

The book examines ways of understanding human corporeality present in authors (mainly) realistic philosophy mainstream and proposes an introduction to the philosophy of man (philosophical anthropology) category of organism present in philosophy almost from its very beginnings. What is new is an attempt to place the organism in the ontic structure of human. The organism is understood as a specific wholeness, but constitutes a characteristic system of accidents, exist in entirely higher order - in human substance - person. The same substance in the traditional sense is a composition of forms (soul) and the body (the matter organized by a form). This understanding of human corporeality led the author to rethink the origins of human life (and possible understandings of original sin), death (and the associated resurrection of the body), as well as more specific issues related to the corporeality, as organ transplants. At the end the author outlines the opportunity to look from this perspective also on the issue of human sexuality.

(only Polish edition)

szt.
0,547 kg
Witryna stworzona na platformie