Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby-problemy-terminy [The Dictionary-Philosophical Guide. Persons-problems-terms]

Cena brutto: 129,00

Opis:

Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby, problemy, terminy

Charakterystyka:

SŁOWNIK-PRZEWODNIK FILOZOFICZNY. OSOBY – PROBLEMY – TERMINY

 

Słownik-przewodnik filozoficzny ukazuje w sposób bardzo syntetyczny całe bogactwo dziedzictwa filozofii świata, oraz służy jako przewodnik po świecie osób, problemów, szkół i nurtów tworzących dzieje filozofii. Informacje zamieszczone w biogramach są bardzo zwięzłe, to samo dotyczy haseł problemowych, w których ograniczono się tylko do podania definicji, stanowiącej podstawę rozumienia danego problemu. Ponadto w Słowniku- przewodniku zamieszczono podstawowe filozoficzne terminy techniczne, takie jak: arabskie, chińskie, greckie, japońskie, łacińskie, sanskryckie czy palijskie, charakterystyczne dla różnych kręgów i tradycji filozoficznych, których znajomość ułatwi rozumienie czytanych i studiowanych tekstów. Słowniki terminów zostały opracowane w wersji dwustronnej (np.: grecko–polski i polsko–grecki), zaś w przypadku filozofii wschodnich w wersji polsko–chińsko-japońsko-sanskrycko-palijskiej sporządzono łączny słownik tych terminów, celem ułatwienia Czytelnikowi porównywania ich znaczenia i wzajemnego uwarunkowania, a także i pochodności.

To co stanowi o novum Słownika-przewodnika w stosunku do innych słowników to zamieszczenie pod krótkimi hasłami informacji o całościowych i szerokich opracowaniach danego biogramu filozofa czy problemu, przeglądu lub szkoły, które może Czytelnik spotkać w polskich encyklopediach, kompendiach, leksykonach czy słownikach bibliograficznych. Dzięki temu Czytelnik, mając dostęp do różnorodnych opracowań tego samego zagadnienia, otrzymuje niejako klucz do zdobycia szerokiej i zobiektywizowanej wiedzy na temat danego zagadnienia.

Mamy nadzieję, że ten zamysł znajdzie uznanie wśród filozofów i humanistów, tak studentów, jak i nauczycieli oraz badaczy korzystających ze Słownika-przewodnika, i przyczyni się do łatwiejszego i pełniejszego docierania do prawdy, która jest fundamentem poznania mądrościowego.

 

 

THE DICTIONARY-PHILOSOPHICAL GUIDE. PERSONS - PROBLEMS - TERMS

 

The Dictionary-Philosophical Guide shows, in a very synthetic way, the richness of philosophical heritage of the world, and serves as a guide to the world of people, problems, schools and currents forming history of philosophy. The information in the biographies are very concise, the same applies to the articles of problems, which is limited only to provide the definition, which is the basis of understanding of the problem. In addition, The Dictionary- Philosophical Guide provides basic philosophical technical terms, such as Arabic, Chinese, Greek, Japanese, Latin, Sanskrit and Pali, characteristic of various circles and philosophical traditions, the knowledge of which will facilitate the understanding of read and studied texts. Dictionaries of terms have been prepared in two versions (e.g. Greek-Polish and Polish-Greek), and in the case of Eastern philosophy in Polish and Chinese-Japanese-Sanskrit-Pali. It includes a dictionary of terms to enable the reader to compare their meanings and mutual determinations, and also derivations.

This is what constitutes the novelty of The Dictionary-Philosophical Guide in relation to other dictionaries, that are placing the short information about the comprehensive and extensive biographical studies of the philosopher or the problem, reviews or schools. Thus, it can meet the needs of readers unresolved in other Polish encyclopedias, compendiums, lexicons and bibliographic dictionaries, thanks to the access it provides to a variety of studies on the same issue, which offers a key to gain wide and objectified knowledge of the matter.

We hope that this idea will gain a wide appeal among philosophers and humanists, so that students, teachers and researchers using The Dictionary-Philosophical Guide, can better and more fully reach the truth, which is the foundation of the sapiential cognition.

 

Lublin 2012, s. 767
ISBN 978-83-60144-60-2
format 24,7x18
twarda oprawa

szt.
1,48 kg
Witryna stworzona na platformie