Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Polecany

"Metafizyka" - Arystoteles ["Metaphysics" - Aristotle]

Cena brutto: 119,00

Opis:

Metafizyka - Arystoteles

Charakterystyka:

Arystoteles
Metafizyka
tekst polski opracowali M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (4)

Obecna druga edycja trójjęzyczna Metafizyki jest przedsięwzięciem z okazji jubileuszu 2400. rocznicy urodzin Mędrca ze Stagiry. Arystotelesowska Metafizyka należy – jak czytamy w słowie od redakcji – do „tego rodzaju skarbów kultury filozoficznej, które nie tyle umieszcza się w muzeach, by je podziwiać, lecz po które się sięga, by z nich ciągle na nowo uczyć się rzetelnej i odpowiedzialnej filozofii”, stanowiącej podstawę formowania ludzkiej kultury. Wydanie polsko-grecko-łacińskie uprzystępnia w wersji źródłowej realistyczną metafizykę Stagiryty, pozwalając Czytelnikowi nie tylko zapoznać się z tekstem oryginalnym, ale i z jego tłumaczeniem zachowującym konsekwentnie specyfikę realistycznego sposobu filozofowania, jak i realizm języka Filozofa. Tekst grecki, łaciński i polski Metafizyki poprzedza wprowadzenie pióra o. prof. Mieczysława A. Krąpca, pod którego kierunkiem powstał przekład, jak i zostało zainicjowane pierwsze wydanie. Omawia ono główne problemy dzieła, które stanowią o jego pojmowaniu, jak i o rozumieniu poznania metafizycznego. Publikacja zawiera także obszerną bibliografię (zagraniczną i polską) dotyczącą dzieła, jak i problemów metafizycznych, oraz słownik-indeks terminów greckich, łacińskich i polskich, z zaznaczeniem miejsce ich występowania, opracowany przez Arkadiusza Gudańca. Jubileuszowym wydaniem Metafizyki Arystotelesa wpisujemy się w obchody Roku Arystotelesa, z nadzieją na ponowny rozkwit filozofii metafizycznej i badań nad myślą Stagiryty.


Aristotle
Metaphysics
Polish text was prepared by M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
based on Tadeusz Żeleźnik's translation
in the series "Texts-Translations-Commentaries" (4)

The current second edition of the Metaphysics is a part of celebration of the 2400th anniversary of the birth of the Philosopher of Stagira. Aristotle's Metaphysics, as we read in the editor’s words, “belongs to this kind of treasures of philosophical culture, which is not so much placed in museums to admire them, but to which one can reach for to study reliable and responsible philosophy", which constitutes the basis of the formation of human culture. The Polish-Greek-Latin edition makes Aristotelian realistic metaphysics available in the source version, allowing the reader not only to study the original text, but also with its Polish translation, which consistently preserves the specificity of realistic philosophy and realism of language of Philosopher. Greek, Latin and Polish texts of Metaphysics are preceded by introduction written by rev. Professor Mieczysław Albert Krąpiec, under whose direction the translation was made, and the first edition was initiated. It discusses the main problems of the book that constitute its understanding and the understanding of metaphysical cognition. The book also includes broad bibliography (foreign and Polish) on the work, as well as metaphysical problems, and the glossary index of Greek, Latin and Polish terms, with the place of their occurrence, prepared by Arkadiusz Gudaniec. The Jubilee edition of Metaphysics we participate in a celebration of the Year of Aristotle, with hope of a renewed development of metaphysical philosophy and research on Aristotle’s thought.

Lublin 2017, s. 943
ISBN 978-83-65792-00-6

(only Polish-Greek-Latin edition)

szt.
1,509 kg
Witryna stworzona na platformie