Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Zbigniew Pańpuch "Spór o cielesność" / "The Dispute over Corporeality"

Cena brutto: 16,80 zł 28,00

Opis:

Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem

Charakterystyka:

"Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów
egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii
filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem"


W książce przeanalizowano sposoby rozumienia cielesności człowieka
obecne u autorów (głównie) nurtu filozofii realistycznej i zaproponowano
wprowadzenie do filozofii człowieka (antropologii filozoficznej)
kategorii organizmu, obecnej w filozofii niemal od samych jej od
początków. Nowością jest próba umiejscowienia organizmu w strukturze
bytowej człowieka. Organizm jest rozumiany jako specyficzna całość, ale
stanowiąca charakterystyczny dla człowieka układ przypadłości,
zapodmiotowany w całości wyższego rzędu – w ludzkiej substancji –
osobie. Sama zaś substancja w tradycyjnym rozumieniu jest kompozycją
formy (duszy) i ciała (organizowanej przez formę materii). Takie
rozumienie cielesności człowieka skłoniło autora do ponownego
przemyślenia początków życia człowieka (oraz możliwych rozumień grzechu
pierworodnego), śmierci (oraz związanego z nią zmartwychwstania), jak
również bardziej szczegółowych problemów związanych z cielesnością, jak
transplantacje organów. W zakończeniu Autor zarysowuje możliwość
spojrzenia z tej perspektywy również na zagadnienie ludzkiej płciowości.


Lublin 2015, ss. 370
ISBN 978-83-60144-82-4
ISBN978-83-8061-062-0

The Dispute over Corporeality.

Analysis of Selected Problems of Existential Thomists

and proposition of an introduction to philosophical anthropology

distinction between the body and the organism

The book examines ways of understanding human corporeality present in authors (mainly) realistic philosophy mainstream and proposes an introduction to the philosophy of man (philosophical anthropology) category of organism present in philosophy almost from its very beginnings. What is new is an attempt to place the organism in the ontic structure of human. The organism is understood as a specific wholeness, but constitutes a characteristic system of accidents, exist in entirely higher order - in human substance - person. The same substance in the traditional sense is a composition of forms (soul) and the body (the matter organized by a form). This understanding of human corporeality led the author to rethink the origins of human life (and possible understandings of original sin), death (and the associated resurrection of the body), as well as more specific issues related to the corporeality, as organ transplants. At the end the author outlines the opportunity to look from this perspective also on the issue of human sexuality.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie