Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zarys filozofii polityki - oprawa twarda [Outline Philosophy of Politics - hard cover]

Cena brutto: 59,00

Opis:

Zarys filozofii polityki Oprawa twarda

Charakterystyka:

Vittorio Possenti
Zarys filozofii polityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu
tłum. Anna Fligiel
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"

Autor - wybitny znawca filozofii polityki - w prezentowanej polskiemu Czytelnikowi pracy wchodzi w dyskusję z teoriami społecznymi dominującymi we współczesnej filozofii polityki, ukazując źródła ich powstania i paradoksy, do których prowadzą. Równocześnie wchodząc w dyskusje ze współczesnymi teoriami politycznymi, proponuje własne rozwiązanie, które nazywa teorią "neoklasyczną". Autor doszedł bowiem do przekonania, że po upadku Związku Radzieckiego i załamaniu się systemu komunistycznego, jednak nie marksizm będzie nurtem rozstrzygającym w procesie przemian, jakie dokonają się w Europie i świecie, lecz liberalizm. Stąd konfrontację z nim uznał Possenti za sprawę najpilniejszą.
 Książka składa się z trzech części: w pierwszej, pt. Teoria formy politycznej Autor rozważa różne formy życia społecznego i bezpośrednio związane z nimi takie zagadnienia, jak: prawo naturalne, dobro wspólne oraz kategorię ludu. W drugiej części, noszącej tytuł: Rozum praktyczny a filozofia społeczna, Autor omawia m.in. problematykę sprawiedliwości, zagadnienia pracy i techniki oraz religii. Z kolei w trzeciej części pracy, noszącej tytuł: Demokracja i państwo Autor ukazuje relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem i omawia funkcje państwa oraz zagadnienia związane z demokracją.
 Książka w obszarze polskiej literatury społeczno-politycznej jest szczególnie cenna i godna polecenia. Uzupełnia bowiem w tym względzie brak tego typu opracowań w polskiej literaturze filozoficzno-politycznej i stanowi doskonałą pomoc dla studentów filozofii polityki i politologia, a także dla wykładowców i polityków oraz także humanistów. Książka ukazała się w nowej serii wydawniczej "Monografie i studia z filozofii realistycznej".

Lublin 2012, s. 483
ISBN 978-83-60144-43-5
format 23,8x16,9 cm
miękka oprawa

Outline Philosophy of Politics. Liberal Societies at a Crossroads
Transl. Anna Fligiel
in a series of "Monographs and studies in realistic philosophy"

The author - an outstanding expert in political philosophy – enters into discussion with the social theories dominant in contemporary political philosophy, revealing the sources of their creation and paradoxes to which they lead. At the same time entering into discussions with contemporary political theories, he proposes his own solution, which is called the “neoclassical” theory. The author came to the conclusion that after the collapse of the Soviet Union and the collapse of the communist system, Marxism will not be decisive in the process of change that will occur in Europe and the world, but liberalism. Hence his confrontation with Possenti is considered a matter of utmost urgency.
 The book consists of three parts: in the first, entitled “The Theory of Political Form” the author considers various forms of social life and directly related issues such as natural law, the common good and the category of persons. In the second part, entitled: “Practical Reason and Social Philosophy”, the author discusses the issues of justice, issues of work and technology and religion. Then, in the third part of the book, entitled: “Democracy and the State” the author reveals the relationship between state and society and discusses the functions of the state, and issues related to democracy.
 The book is particularly valuable and commendable in the field of Polish socio-political literature. It supplements in this regard lack of such studies in Polish philosophical and political literature, and is a great help for students of political philosophy and political science, as well as for teachers and politicians, and also the humanists. The book was published in the new series "Monographs and studies of realistic philosophy."

(only Polish edition)

szt.
1,005 kg
Witryna stworzona na platformie