Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-25%

Wokół antropologii Karola Wojtyły [About the Karol Wojtyła’s Anthropology]

Cena brutto: 24,75 zł 33,00

Opis:

Wokół antropologii Karola Wojtyły

Charakterystyka:

Wokół antropologii Karola Wojtyły

w serii "Zadania współczesnej metafizyki" (18)

 

Książka zawiera materiały z XVIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (11 XII 2015 r.) z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” poświęconego ukazaniu oryginalności i ważności dla współczesnej kultury Karola Wojtyły rozumienia człowieka jako osoby. Publikacja składa się z pięciu części. W pierwszej, noszącej tytuł: „O filozofii Karola Wojtyły” znalazły miejsce rozważania o specyfice antropologii Wojtyły, o źródłach jego myśli (wykorzystaniu elementów fenomenologii dla tomistycznej antropologii), o znaczeniu w nauce i życiu mistyki i filozofii. Druga część, pt. „Wokół dzieła «Osoba i czyn»”, dotyczy dyskusji, jaka toczyła się w 1970 r. na temat antropologii Wojtyły zawartej w tym dziele - przytoczono głosy w dyskusji oraz opracowanie podstawowych jej wątków. Zwrócono również uwagę na problemy przekładu dzieła na język angielski oraz ingerencje redaktorskie w kolejne polskie wydania, jak i w tekst angielski. Części trzecia i czwarta książki dotyczą wybranych wątków antropologii Wojtyły, jak: godność osobowa, sprawczość, samostanowienie, doświadczenie moralności, relacja osoba - natura, cielesność, seksualność, kobiecość i męskość jako sposoby spełniania się osoby ludzkiej. Ostatnia część zawiera teksty na temat relacji osoby do wspólnoty i jej uczestnictwa w życiu społecznym i w rodzinie. W książce zamieszczono obszerną bibliografię tematyczną.

 

red. nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma

Lublin 2016, s. 461

ISBN 978-83-60144-91-6

format 20,8x14,9 cm

miękka oprawa

 

 

About the Karol Wojtyła’s Anthropology

in the series "The Tasks of the Contemporary Metaphysics" (18)

 

The book contains materials from the XVIII International Symposium on Metaphysics (11 XII 2015). The symposium in the series "The Tasks of the Contemporary Metaphysics" was dedicated to the Karol Wojtyła's understanding of man as a person and its authenticity and validity for the contemporary culture. The publication consists of five parts. In the first part entitled: "The Philosophy of Karol Wojtyła," there are considerations about the specificity of Wojtyła’s anthropology, the sources of his thoughts (using elements of phenomenology for Thomistic anthropology), the importance of mysticism and philosophy in science and life. The second part, entitled: "Around the book The Person and the Action, "refers to the discussion that took place in 1970 on Wojtyła’s anthropology contained in this work. We can find quoted voices in the discussion and the study of its basic topics. Attention was also drawn to the problems of translation of the work into English and editorial interference in different Polish editions, and also in the English text. The third and fourth parts of the book deal with selected topics of Wojtyła’s anthropology, such as: personal dignity, causativeness, self-determination, experience of morality, the relation between the person and the nature, corporeality, sexuality, femininity and masculinity as a means of development of human person. The last part of book contains texts on the person in relation to the community and participation in social life and in the family. The book contains an extensive thematic bibliography.

 

(only Polish edition)

 

 

szt.
0,578 kg
Witryna stworzona na platformie