Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Św. Tomasz z Akwinu "Komentarz do "Hermeneutyki"" [St. Thomas Aquinas "Aristotle’s Commentary on "Hermeneutics""]

Cena brutto: 49,00

Opis:

Św. Tomasz z Akwinu Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa

Charakterystyka:

Św. Tomasz z Akwinu
Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa
przekład z jęz. łacińskiego Andrzej P. Stefańczyk
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze"

Książka ukazuje się w serii wydawniczej "Teksty-Przekłady-Komentarze". Obejmuje opracowany przez św. Tomasza z Akwinu, a dokończony przez Kajetana komentarz do traktatu Arystotelesa Hermeneutyka. Komentarz do Hermeneutyki dotyczy języka, nazwy, natury wyrażeń językowych, definicji, zdań i ich podziału itd. Tomaszowy traktat z zakresu, wydawałoby się, filozofii języka, jego struktury i funkcjonowania, podejmuje jednak pytania z dziedziny metafizyki języka: dlaczego i dzięki czemu istnieje język oraz co konstytuuje język jako taki. Refleksja nad tymi pytaniami ukazuje ścisłe powiązanie języka nie tyle z myśleniem, ile z poznaniem nakierowanym na realnie istniejącą rzeczywistość, która determinuje swoją strukturą zarówno poznanie, jak i wyrażający je język. Ta metafizyczna perspektywa wyróżnia tytułowy traktat w relacji do dociekań współczesnego językoznawstwa i filozofii języka. Publikacja zawiera tekst pierwszego polskiego przekładu oraz tekst łaciński traktatu, komentarze i objaśnienia sporządzone przez tłumacza, a także indeks-słownik najważniejszych terminów oraz bibliografię.

Lublin 2013, s. 639
ISBN 978-83-60144-69-5
EAN 9788360144695
format 21,5x15,7 cm
twarda oprawa


Aristotle’s Commentary on Hermeneutics
in a new series "Texts-Translations-Commentaries".

The book is published in the series "Texts-Translations-Commentaries". It covers developed treaty by St. Thomas Aquinas, and completed by Gaetano commentary to the Aristotle’s Treaty entitled “Hermeneutics”. Commentary on Hermeneutics refers to the language, name, nature of linguistic expressions, definitions, sentences and their division, etc. Thomas’ treaty in the field, it would seem, philosophy of language, its structure and functioning, takes however questions in the field of metaphysics of language: why and for what reason a language exist and what constitutes the language as such. Reflection on these questions shows the strict links between the language and not so much thinking, how much of the knowledge directed on the real existing reality, which determines its own structure both cognition and expressing it in language. This metaphysical perspective distinguished this title’s treaty in relation to the investigation of contemporary linguistics and philosophy of language. The publication contains the text of the first Polish translation and the Latin text of the Treaty, commentaries and explanations made by the translator, as well as index-glossary of key terms, and a bibliography.

(only Polish-Latin edition)

szt.
0,92 kg
Witryna stworzona na platformie