Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Spór o rozumienie filozofii [The Dispute over the Understanding of the Philosophy]

Cena brutto: 25,20

Opis:

Spór o rozumienie filozofii

Charakterystyka:

Spór o rozumienie filozofii
w serii "Zadania współczesnej metafizyki" (11)

Książka zawiera materiały z XI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (Lublin, 11 XII 2008). Mieści trzy części: w pierwszej przedstawiono sposób uprawiania filozofii realistycznej, rolę mistrza i szkoły w filozofowaniu oraz problem jedności i wielości filozofii. Druga część zawiera wypowiedzi autorów i redaktorów dotyczące specyfiki Powszechnej Encyklopedii Filozofii z okazji wydania ostatniego IX tomu. Jest to jedna z pierwszych prób oceny całości dzieła na tle innych zagranicznych encyklopedii filozofii. W trzeciej części książki zostały zamieszczone wspomnienia o Ojcu Profesorze Mieczysławie Albercie Krąpcu, Mistrzu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjatorze powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu i opracowania Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Wspomnienia te zostały opublikowane z okazji I rocznicy śmierci Ojca Krąpca, by oddać sprawiedliwość Jego wielkiej pracy i zarazem przywołać niektóre przynajmniej wyrazy wdzięczności Jego uczniów i współpracowników.

red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień
Lublin 2009, s. 368
ISBN 978-83-60144-26-8
format 20,6x14,6 cm
miękka oprawa

 

The Dispute over the Understanding of the Philosophy
in the series "The Tasks of Contemporary Metaphysics" (11)

The book contains materials from the XI International Symposium on Metaphysics in the series "Tasks of Contemporary Metaphysics" (Lublin, December 11, 2008). It holds three parts: the first shows the mode of cultivation of realistic philosophy, the role of a master and school in philosophizing and the problem of unity and a multiplicity of philosophy. The second part contains statements of authors and editors on the character of The Universal Encyclopedia of Philosophy, on the occasion of the edition of the last ninth volume. It is one of the first attempts to assess the whole work in relation to the other international encyclopedia of philosophy. In the third part of the book are published memories of rev. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, the Master of Lublin School of Philosophy, initiator of the establishment of the Polish Society of Thomas Aquinas and the preparation of The Universal Encyclopedia of Philosophy. These memories have been published, on the occasion of the first anniversary of the death of Father Krąpiec, to do justice to his great work and at the same time to recall at least some gratitude expressed by his disciples and collaborators.

(only Polish edition)


 

szt.
0,513 kg
Witryna stworzona na platformie