Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Spór o piękno [The Dispute about Beauty]

Cena brutto: 31,00

Opis:

Spór o piękno

Charakterystyka:

Spór o piękno

w serii "Zadania współczesnej metafizyki" (15)

 

Książka zawiera materiały z XV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego uzupełnione o inne artykuły dopełniające dyskutowaną problematykę. Tytułowy spór o piękno dotyczy metafizycznego i estetycznego rozumienia piękna, jego roli w doskonaleniu osoby ludzkiej, a także definicji i kanonów piękna. Zostały m.in. przywołane klasyczne kanony z antyku greckiego i rzymskiego, z myśli Ojców Kościoła i literatury polskiej. Na kolejną część książki składają się filozoficzne koncepcje piękna (m.in. w fenomenologii, filozofii transcendentalnej, postmodernizmie), a także ujęcia obecne w filozofii innych niż europejski kręgów kulturowych (indyjskiej, japońskiej i muzułmańskiej). Przedstawione w książce bogactwo teorii filozoficznych dotyczących piękna pozwala na zaakcentowanie jego transcendentalnego charakteru, jako właściwości każdego bytu. W książce znajdują się teksty m.in.: M. A. Krąpca, A. Kijewskiej, P. Jaroszyńskiego, T. Guza, A. Maryniarczyka, R. Knapińskiego, J. Czerwińskiego, S. Longosza, A. Zmorzanki, A. Stoffa, Z. Majewskiej, D. Oko, J. Sochonia, H. Kieresia, M. Jakubczak, B. Kubiak Ho-Ci, K. Pachniak, E. Martineza.

 

red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch

Lublin 2013, s. 473

ISBN 978-83-60144-65-7

format 20,7x14,5 cm

miękka oprawa

 

 

The Dispute about Beauty

in the series "The Tasks of Contemporary Metaphysics" (15)

 

The book contains materials from the XV International Metaphysical Symposium supplemented by other articles which complete discussed issues. The specific dispute about beauty refers to metaphysical and aesthetic understanding of beauty, its role in the improvement of the human person, as well as definitions and canons of beauty. Among others, the classical canons of Greek and Roman antiquity, the thought of the Church Fathers and of Polish literature were recalled. The next part of the book consists of philosophical concepts of beauty (including in phenomenology, transcendental philosophy, postmodernism), as well as concepts present in the philosophy of non-European cultures (Indian, Japanese and Muslim). The book describes wealth of philosophical theories concerning beauty allowing us to accentuate its transcendental character, as the properties of each being. The book includes texts written by authors, such as M. A. Krąpiec, A. Kijewska, P. Jaroszyński, T. Guz, A. Maryniarczyk, R. Knapiński, J. Czerwiński, S. Longosz, A. Zmorzanka, A. Stoff, Z . Majewska, D. Oko, J. Sochoń, H. Kiereś, M. Jakubczak, B. Kubiak Ho-Ci, K. Pachniak, E. Martinez.

 

(only Polish edition)

szt.
0,578 kg
Witryna stworzona na platformie