Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Spór o dobro [The Dispute about the Good]

Cena brutto: 29,00

Opis:

Spór o dobro

Charakterystyka:

Spór o dobro

w serii "Zadania współczesnej metafizyki" (14)

 

Przedmiotem rozważań książki jest rozumienie dobra w kontekście sporów filozoficznych o jego naturę, źródła i postacie. Struktura książki obejmuje trzy główne części: I. Dobro i wartości, II. Dobro na agorze filozofów, III. Wokół sporu o dobro, zaś w jej skład wchodzi szereg rozdziałów podejmujących problematykę dobra w kontekście metafizyki, etyki i aksjologii, filozofii religii i religioznawstwa oraz filozofii społecznej. Spory filozoficzne dotyczą m.in.: natury dobra, statusu ontycznego zła, ich źródeł i przyczyn, statusu dobra moralnego, rozumienia dobra wspólnego jako racji bytu społecznego, prawa i polityki, pierwszeństwa agatologii czy aksjologii, przyczynowania dobra, względności czy bezwzględności dobra oraz hierarchii dóbr. Szczególną uwagę położono na kwestię poznawalności dobra, i jej głównych historyczno-filozoficznych modeli. Spośród nurtów filozoficznych zostały przywołane i omówione takie, jak: neoplatonizm, postmodernizm, filozofia analityczna, filozofia realistyczna. Wśród autorów monografii znajdziemy m.in.: M. A. Krąpca, B. Walda, H. Kieresia, A. Andrzejuka, K. Krajewskiego, P. S. Mazura, J. Sochonia, P. Moskala, T. Biesagę, P. Jaroszyńskiego, A. Maryniarczyka, E. Martineza.

 

red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek

Lublin 2012, s. 373

ISBN 978-83-60144-58-9

format 20,5x14,5 cm

miękka oprawa

 

 

The Dispute about the Good

in the series "The Tasks of Contemporary Metaphysics" (14)

 

The subject of the book is the understanding of the good in the context of philosophical dispute about its nature, sources and characters. The structure of the book consists of three main parts: 1. Good and values, 2. The good according to philosophers, 3. Around the dispute about the good. It consists of a number of chapters taking this issue in the context of metaphysics, ethics and axiology, philosophy of religion and the religion sciences or philosophy of society. Philosophical disputes highlighted include nature of good, ontological status of evil, their sources and causes, the status of the moral good understanding of common good as the reason for the social being, law and policy, the priority of agathology or axiology, causation of good, relativity or absolute character of good and the hierarchy of goods. Particular attention was drawn to the issue of cognizability of good, and its main historical and philosophical models. The philosophical currents that were taken up and discussed, include: Neo-Platonism, postmodernism, analytical philosophy and realistic philosophy. Among the authors of the monograph are M. A. Krąpiec, B. Wald, H. Kiereś, A. Andrzejuk, K. Krajewski, P. S. Mazur, J. Sochoń, P. Moskal, T. Biesaga, P. Jaroszyński, A. Maryniarczyk, E. Martinez.

 

(only Polish edition)

szt.
0,453 kg
Witryna stworzona na platformie