Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Spór o Europę Zderzenia cywilizacji wyd.II roz.

Cena brutto: 16,00

Opis:

Spór o Europę Zderzenia cywilizacji wyd II rozszerzone

Charakterystyka:

Piotr Jaroszyński
Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji
[red. tomu Z. Pańpuch]

Jest to drugie poszerzone wydanie książki z 2015 r., nagrodzonej wyróżnieniem FENIKS 2016. Książka dotyczy współczesnych sporów o Europę, o jej tożsamość, ideowe oblicze i korzenie , przeszłość i przyszłość, specyfikę kulturową. Autor porządkuje różne aspekty sporów: etymologiczny, geograficzny, polityczny, historyczny, kulturowy, religijny, cywilizacyjny, a także charakterystyczny dla ostatnich czasów ideologiczny. Wszystkie te aspekty osadza w kontekście historycznym, wystrzegając się ahistoryzmu i jednostronności ujęcia typowego dla współczesnego redukcyjnego postrzegania Europy. Książka wpisując się w ważny i znaczący w polskiej filozofii nurt rozważań na temat zderzenia cywilizacji i kultur, przywołuje trzy obecne w historii Europy etapy tego zderzenia: konfliktu Greków z Persami, chrześcijaństwa z islamem, kultury europejskiej z kulturami pozaeuropejskimi w dobie odkryć geograficznych. Konsekwencjami tych zderzeń cywilizacyjnych były kolejne koncepcje i idee europejskości oraz formułowane w dyskusji ich przeciwieństwa. Refleksje te pozwalają na postawienie pytań o kontekst ideowy i charakter współczesnych zmagań cywilizacyjnych w Europie i o ich konsekwencje teoretyczne i praktyczne dla naszego życia.

Lublin 2017, s. 135
ISBN 978-83-60144-98-5
EAN 9788360144985
format 21x14,6 cm
miękka oprawa

The book is the second extended edition published in 2015 and awarded in 2016. The book refers to the contemporary disputes about Europe, its identity, ideological face and roots, past and future, cultural specificity. The author organizes the various aspects of the dispute: etymological, geographical, political, historical, cultural, religious, civilizational, and characteristic of recent times ideological. All these aspects are embedded in a historical context, shunning ahistoricism and unilateral approach typical of contemporary reductive perception of Europe. The book entering into an important and significant debate in the Polish philosophical current of deliberations on the clash of civilizations and cultures, recalls the three stages present in European history of this clash: the conflict between Greeks and Persians, Christianity and Islam, European culture of non-European cultures in the era of geographical discoveries. The consequences of the clash of civilizations were other concepts and ideas of Europeanism and formulated in the discussion their opposites. These reflections allow us to raise questions about the ideological context and character of the modern struggle about civilization in Europe and their theoretical and practical consequences for our lives.

(only Polish edition)

szt.
0,187 kg
Witryna stworzona na platformie