Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Rozmowy z o. Krąpcem O polskiej kulturze humanistycznej [Conversations with Father Krąpiec About Polish Humanistic Culture]

Cena brutto: 17,00

Opis:

Rozmowy z o. Krąpcem O polskiej kulturze humanistycznej

Charakterystyka:

Mieczysław A. Krąpiec
O polskiej kulturze humanistycznej
rozmawia Piotr S. Mazur
w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

Książka dotyczy humanistycznego wymiaru kultury polskiej i jej podstawowych składników: budowania państwowości, tworzenia przestrzeni wolności, twórczości i nauki oraz życia religijnego. Stanowi z jednej strony zwięzłą syntezę rozumienia człowieka i kultury ukazaną na tle dziejów narodu polskiego, a z drugiej świadectwo przeżywania wielkości i piękna tej kultury. Przedmiotem rozmowy jest m.in. rola chrześcijaństwa w formowaniu się państwa polskiego i kultury, dziedzictwo Akademii Krakowskiej oraz średniowiecznej polskiej myśli politycznej - w postaci oryginalnej teorii praw narodów, kultura sarmatyzmu i baroku, tradycje polskich zrywów niepodległościowych i ocena wysokiego rozwoju kulturowego Polaków w XIX w., doświadczenia XX-wiecznych totalitaryzmów, okoliczności powstania lubelskiej szkoły filozoficznej i stan współczesnej kultury. Książka będąca zapisem rozmowy stanowi swoisty przewodnik ułatwiający zrozumienie dziejów i specyfiki kultury narodu polskiego. (Książka zawiera wykaz polecanych lektur: tekstów klasycznych i literatury uzupełniającej).

Lublin 2011, s.183
ISBN 978-83-60144-42-8
format 19x11,5 cm
miękka oprawa


About Polish Humanistic Culture
with Father Mieczysław A. Krąpiec talks Piotr S. Mazur
in a series of "Conversations with Father Krąpiec"

The book refers to the humanistic dimension of Polish culture and its basic components: state-building, the creation of an area of freedom, artistic creativity and science and religious life. It is primarily a concise synthesis of the understanding of man and culture portrayed in the context of the history of the Polish nation, and on the other hand testimony of experiencing the greatness and beauty of this culture. The subject of conversation include: the role of Christianity in the formation of the Polish state and culture, a heritage of the Cracow Academy and the medieval Polish political thought – for example the original theory of the rights of peoples, Sarmatian culture and Baroque, traditions of Polish uprisings for independence and evaluation of high cultural development of Poles in the nineteenth century, the experience of the twentieth century totalitarianisms, the circumstances of the origin of Lublin Philosophical School and the condition of contemporary culture. The book which is a recording of a conversation is a sort of a guide to understanding the history and specificity of Polish national culture. (The book includes a list of recommended reading: classical texts and supplementary literature).

(only Polish edition)

szt.
0,198 kg
Witryna stworzona na platformie