Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa [The Problem of the Absolute in the Philosophy of Aristotle]

Cena brutto: 30,45

Opis:

Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa

Charakterystyka:

Włodzimierz Dłubacz
Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa
w serii: "Biblioteka Filozofii Realistycznej" (13)

Książka Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa stanowi jedyną w polskiej literaturze naukowej monografię poświęconą jednemu z najważniejszych problemów w filozofii Arystotelesa, mianowicie jego koncepcji Absolutu. Koncepcja Absolutu jest przedstawiona na tle przedarystotelesowskich ujęć Absolutu - w jońskiej filozofii przyrody oraz w nurcie parmenidejsko-platońskim, w których absolut jawi się jako przyczyna materialna, formalna, sprawcza i wzorcza. Następnie została przedstawiona płaszczyzna epistemologiczna i metodologiczna i uwarunkowania wartościowego poznania, następnie koncepcja fizyki i metafizyki Arystotelesa, wraz z koncepcją kosmosu i ruchów w nim występujących oraz koncepcją bytu jako substancji. Ostatni rozdział dotyczy koncepcji Absolutu w aspekcie jego natury i jako przyczyny celowej. Książka stanowi przewodnik po najważniejszych zrębach filozofii Arystotelesa, upowszechniając dorobek największego myśliciela starożytności. Książka Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa obejmuje cztery rozdziały, bibliografię, appendix z ks. XII Metafizyki Arystotelesa w języku greckim i polskim, służące jako pomoce dydaktyczne.

wydanie 2 poszerzone, Lublin 2015, s. 246
ISBN 978-83-918800-4-3 (dla całości)
ISBN 978-83-60144-85-5
format 21,5x15,3
twarda oprawa

The Problem of the Absolute in the Philosophy of Aristotle
in the series "Library of Realistic Philosophy" (13)

Book The Problem of the Absolute in the philosophy of Aristotle is the unique monograph in Polish literature devoted to one of the most important issues in the philosophy of Aristotle, namely the concept of the Absolute. The concept of the Absolute is presented in the context of pre-Aristotelian concepts of Absolute - in the Ionian philosophy of nature and in the Parmenides’ and Platonic currents, in which the absolute appears as the material, formal, efficient and exemplar cause. Then was presented epistemological and methodological level of considerations and conditions of valuable cognition, the next point is the concept of physics and metaphysics of Aristotle, with the accompanying theory of space and movements, and the understanding of being as substance. The last chapter concerns the concept of the Absolute, especially its nature as a final cause. The book is a guide to the most important points of Aristotle’s philosophy, popularizing the achievements of the greatest thinker of antiquity. The Problem of the Absolute in the philosophy of Aristotle includes four chapters, bibliography, appendix with XII book of Metaphysics of Aristotle in Greek and Polish, serving as teaching aids.

(only Polish edition)

szt.
0,421 kg
Witryna stworzona na platformie