Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Piotr Jaroszyński "Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji" wyd.II roz.

Cena brutto: 9,60 zł 16,00

Opis:

Spór o Europę Zderzenia cywilizacji wyd II rozszerzone

Charakterystyka:

Książka dotyczy współczesnych sporów o Europę, o jej tożsamość, ideowe oblicze i korzenie , przeszłość i przyszłość, specyfikę kulturową. Autor porządkuje różne aspekty sporów: etymologiczny, geograficzny, polityczny, historyczny, kulturowy, religijny, cywilizacyjny, a także charakterystyczny dla ostatnich czasów ideologiczny. Wszystkie te aspekty osadza w kontekście historycznym, wystrzegając się ahistoryzmu i jednostronności ujęcia typowego dla współczesnego redukcyjnego postrzegania Europy. Książka wpisując się w ważny i znaczący w polskiej filozofii nurt rozważań na temat zderzenia cywilizacji i kultur, przywołuje trzy obecne w historii Europy etapy tego zderzenia: konfliktu Greków z Persami, chrześcijaństwa z islamem, kultury europejskiej z kulturami pozaeuropejskimi w dobie odkryć geograficznych. Konsekwencjami tych zderzeń cywilizacyjnych były kolejne koncepcje i idee europejskości oraz formułowane w dyskusji ich przeciwieństwa. Refleksje te pozwalają na postawienie pytań o kontekst ideowy i charakter współczesnych zmagań cywilizacyjnych w Europie i o ich konsekwencje teoretyczne i praktyczne dla naszego życia.

The
book is the second extended edition published in 2015 and awarded in
2016. The book refers to the contemporary disputes about Europe, its
identity, ideological face and roots, past and future, cultural
specificity. The author organizes the various aspects of the dispute:
etymological, geographical, political, historical, cultural, religious,
civilizational, and characteristic of recent times ideological. All
these aspects are embedded in a historical context, shunning
ahistoricism and unilateral approach typical of contemporary reductive
perception of Europe. The book entering into an important and
significant [debate] in the Polish philosophical current of
deliberations on the clash of civilizations and cultures, recalls the
three [stages] present in European history of this clash: the conflict
between Greeks and Persians, Christianity and Islam, European culture of
non-European cultures in the era of geographical discoveries. The
consequences of the clash of civilizations were other concepts and ideas
of Europeanism and formulated in the discussion their opposites. These
reflections allow us to raise questions about the ideological context
and character of the modern struggle about civilization in Europe and
their theoretical and practical consequences for our lives.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie