Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Partycypacja bytu - oprawa miękka [Participation of Being - soft cover]

Cena brutto: 41,00

Opis:

Partycypacja bytu Oprawa miękka

Charakterystyka:

Zofia J. Zdybicka USJK
Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"

Książka stanowi drugie wydanie, poprawione i poszerzone, pionierskiej pracy z dziedziny filozofii realistycznej dotyczącej teorii partycypacji, wyjaśniającej charakter relacji, jaka zachodzi pomiędzy światem a Absolutem-Bogiem. Teoria partycypacji dopełnia teorię wyjaśniania przyczynowego oraz teorię analogii bytowej stanowiąc istotne uzupełnienie całości wykładu metafizyki ogólnej. W metafizyce realistycznej termin „partycypacja” wskazuje na całkowitą zależność i pochodność poszczególnego bytu, jak i całości świata od Stwórcy. Obejmuje ona zależność świata w aspekcie sprawiania i podtrzymywania istnienia (stworzenie), wzorczości (natura bytów) i celowości. Teoria partycypacji jest najbardziej generalną drogą mądrościowego poznania bytu, dopełniającą i zwieńczającą poznanie metafizyczne. Ukazując i wyjaśniając konieczny związek i przyporządkowanie bytów do bytu absolutnego, sytuuje poznanie bytu i całej rzeczywistości w perspektywie istnienia Absolutu. Pozwala też najpełniej wyjaśnić pluralizm i indywidualność świata bytów, a także ich racjonalność i celowość.

Lublin 2017, s. 321
ISBN 978-83-60144-95-4
EAN 9788360144954
format 24x16,9 cm
miękka oprawa


Participation of Being.
An Attempt to Explain the Relationship between the World and God
in a series of "Monographs and studies in realistic philosophy
"

The book is a second edition, revised and expanded, pioneering work in the field of realistic philosophy on the theory of participation, explaining the nature of the relationship which exists between the world and the Absolute-God. The theory of participation completes the theory of causal explanation and theory of ontic analogy and is an important complement to the whole system of general metaphysics. In realistic metaphysics the term "participation" indicates the total dependence and derivation of individual being, and the whole world from the Creator. It includes the dependence of the world in terms of cause and sustain existence (creation), exemplarity (nature of beings) and finality. The theory of participation is the most general way of wisdom-oriented knowledge of being complementary and necessary for the metaphysical cognition. Showing and explaining the necessary connection and relation of beings to the absolute being, it situates knowledge of being and the whole reality in view of the existence of the Absolute. It also allows to fully explain pluralism and individuality of the world of beings and their rationality and purposefulness.

(only Polish edition)

szt.
0,537 kg
Witryna stworzona na platformie