Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Polecany

Parafraza księgi XII "Metafizyki" Arystotelesa

Cena brutto: 28,00

Opis:

Parafraza księgi XII "Metafizyki" Arystotelesa

Charakterystyka:

Temistiusz
Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa
przekład z jęz. łacińskiego Monika A. Komsta
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (6)

Temistiusza Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa jest rodzajem komentarza na temat tytułowej księgi, zawierającej wykład na temat substancji, jej rodzajów, natury, funkcji, aż po substancję pierwszą i jej rolę jako przyczyny ruchu w świecie. Temistiusz analizuje za Arystotelesem charakter przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, właściwości pierwszej przyczyny, jak: wieczność, niezmienność, jedność, jej relację do innych przyczyn ruchu w świecie, czy wreszcie jej charakter jako przyczyny celowej. Książka zawiera tekst łaciński i pierwszy polski przekład autorstwa Moniki A. Komsty wraz z komentarzem, słownikiem terminów, bibliografią oraz indeksami osobowym i pojęć. W obszernym wprowadzeniu od tłumaczki znajdziemy uwagi o historii badań nad księgą XII Metafizyki Arystotelesa, jej autentycznością, autonomią treściową w stosunku do innych części dzieła, relacją do pozostałych prac Stagiryty czy chronologią powstania. Niezwykle interesującą częścią wprowadzenia jest: historia samej parafrazy Temistiusza jako szczególnej formy komentarza sporządzonej na użytek szkolny, omówienie jej treści, a więc Temistiusza koncepcji Boga wraz z trudnościami, oraz uwagi o niezwykłych losach kolejnych przekładów parafrazy.

Lublin 2018, s. 172
ISBN 978-83-65792-12-9
EAN 9788365792129
format 21,8x15,7 cm
twarda oprawa


Themistius
Paraphrase of the XII Book of  Aristotle’s "Metaphysics"
translation from Latin Monika A. Komsta
in the series "Texts-Translations-Commentaries" (6)

Themistius’s Paraphrase of XII Book of Aristotle’s "Metaphysics" is a kind of commentary on the title book, containing a lecture on the substance, its types, nature, functions, up to the first substance and its role as the cause of movement in the world. Themistius analyzes the nature of internal and external causes, the properties of the first cause, such as eternity, unchangeability, unity, its relation to other causes of movement in the world, and finally its character as a purposeful cause. The book contains Latin text and the first Polish translation by Monika A. Komsta with a commentary, a dictionary of terms, a bibliography, indexes of persons and concepts. In a comprehensive introduction from the translator, we find remarks on the history of research on the book XII of Metaphysics of Aristotle, its authenticity, content autonomy in relation to other parts of the work, relation to the remaining works of Aristotle and the chronology of the creation. An extremely interesting part of the introduction is: the story of the Themistius’s Paraphrase as a special form of commentary prepared for school use, discussion of its contents, so the Themistius’ concept of God with difficulties, and remarks about the extraordinary fate of subsequent translations of the paraphrase.

(only Polish-Latin edition)

szt.
0,346 kg
Witryna stworzona na platformie