Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Niestrudzony Sługa Prawdy [The Tireless Servant of the Truth]

Cena brutto: 52,00

Opis:

Niestrudzony Sługa Prawdy

Charakterystyka:

Niestrudzony Sługa Prawdy

Album pamiątkowy pt. "Niestrudzony sługa prawdy" został poświęcony osobie Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin. Album przybliża Czytelnikom postać wielkiego Polaka, niestrudzonego sługi prawdy, patrioty zatroskanego o losy ojczyzny i polskiej kultury, oraz owoce jego działań. Zawiera opowieść słowami Jubilata o latach dzieciństwa, korzeniach i tradycji, powołaniu do kapłaństwa, służbie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, w czasach największych zagrożeń przez ideologię marksistowską i rządy komunistyczne PRL. W albumie znalazły się wypowiedzi Ojca Krąpca na temat spotkania z ks. Karolem Wojtyłą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, później Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Duża część albumu dotyczy pasji życia Ojca Profesora – filozofii. W albumie także o lubelskiej szkole filozofii realistycznej oraz o monumentalnym dziele Powszechnej encyklopedii filozofii, których twórcą i inicjatorem jest Ojciec Profesor. Całość albumu została zilustrowana zdjęciami i wypowiedziami współpracowników, uczniów i przyjaciół Jubilata (m.in. S. Sawickiego, Z. Włodek , ks. kard. M. Jaworskiego, ks. bp. S. Wielgusa, ks. bp. B. Dembowskiego, s. Z. J. Zdybickiej, o. E. Morawca, S. Kiczuka, P. Jaroszyńskiego, ks. A. Maryniarczyka), które ukazują postać wielkiego rektora KUL, wybitnego filozofa XX wieku, wspaniałego profesora i wychowawcy wielu pokoleń, kapłana wiernego Ewangelii, a także niezłomnego obrońcy prawdy i człowieka.

Lublin 2011, s. 200
ISBN 978-83-60144-49-7
format 33,7x22,7 cm
twarda oprawa


The Tireless Servant of the Truth

The memorial album entitled “The Tireless Servant of the Truth” has been dedicated to the person of Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec on the occasion of the Jubilee 85th birthday. The album brings readers the profile of a great Pole, a tireless servant of truth, patriot concerned about the existence of his homeland and the Polish culture, and the fruits of his activity. It includes story – a kind of autobiography - about the years of childhood, roots and tradition, the vocation to the priesthood, the service at the Catholic University of Lublin, in times of the greatest threats from Marxist ideology and communist government of Poland. The album included speeches of Father Krąpiec about the meeting with rev. Karol Wojtyła, a professor at the Catholic University of Lublin, and later the Holy Father John Paul II. A large part of the album refers to philosophy, which was Krąpiec’s passion of life. The album tells also about Lublin School of Realistic Philosophy and the monumental work – the Universal Encyclopedia of Philosophy, that was initiated and prepared by Father Krąpiec. The whole album is illustrated with photographs and statements of colleagues, disciples and friends of Krąpiec (including S. Sawicki, Z. Włodek, rev. Cardinal M. Jaworski, rev. Archbishop S. Wielgus, rev. Bishop B. Dembowski, s. prof. Z. J. Zdybicka, prof. E. Morawiec, prof. S. Kiczuk, prof. P. Jaroszyński, rev. prof. A. Maryniarczyk), which show the figure of the great rector of the Catholic University, the twentieth century eminent philosopher, a great professor and tutor of many generations, a faithful priest of the Gospel, and the indomitable defender of truth and human.

(only Polish edition)

szt.
1,294 kg
Witryna stworzona na platformie