Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Polecany

Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akw

Cena brutto: 40,95

Opis:

Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu

Charakterystyka:

Nieprzemijająca nowość
filozofii św. Tomasza z Akwinu
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"

Książka zawiera materiały z XX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (7 XII 2017 r.), które zostało zorganizowane z okazji 20 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Artykuły zostały uporządkowane w cztery grupy problemowe. W pierwszej części pt. „Świat” zostało ukazane m.in.: rozumienie rzeczywistości w kontekście odkrycia egzystencjalnej koncepcji bytu, sformułowanie i uzasadnienie metafizycznej teorii creatio ex nihilo, kontekst odkrycia nowej przyczyny sprawczej, a mianowicie sprawczej-stwórczej, i sformułowanie teorii partycypacji jako narzędzia wyjaśniającego przyczynowanie stwórcze; wskazano także na maksymalizm i uniwersalizm metafizyki św. Tomasza z Akwinu. W drugiej części książki podjęto rozważania na temat węzłowych problemów związanych z rozumieniem człowieka, m.in. takich, jak: esse personale, nowe rozumienie duszy ludzkiej, problem sumienia, psychiki ludzkiej czy prawa naturalnego. Trzecia część książki zawiera zagadnienia dotyczące filozoficznej problematyki Boga. Zwrócono tu uwagę m.in. na: nowe rozumienie Boga, problem relacji rozum - wiara, zagadnienie mocy Boga, a także przywołano elementy Tomaszowej nauki o aniołach. W Appendixie stanowiącym czwartą część książki zamieszczono artykuły na temat komentarzy św. Tomasza z Akwinu, a także na temat różnicy w rozwiązaniach konkretnych problemów, jaka ujawnia się pomiędzy Arystotelesem a Tomaszem z Akwinu.

Lublin 2018, s. 576
ISBN 978-83-65792-09-9
format 20,6x14,9 cm
miękka oprawa


A Imperishable Novelty
of the Philosophy of St. Thomas Aquinas
in the series "Tasks of Contemporary Metaphysics"

The book contains materials from the 20th International Metaphysical Symposium (December 7, 2017), which was organized on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Polish Society of Thomas Aquinas, the branch of the International Society of Thomas Aquinas. The articles have been organized into four problem groups. In the first part entitled "World" has been shown, among others: understanding of reality in the context of discovering the existential concept of being, formulation and justification of the metaphysical theory creation from nothing (creatio ex nihilo), the context of the discovery of a new efficient cause, namely the creative cause, and formulating the theory of participation as a tool explaining creative causation; also pointed to the maximalism and universalism of the metaphysics of St. Thomas Aquinas. In the second part of the book there are reflections on crucial problems related to understanding of human being, including such as: personal existence (esse personale), new understanding of the human soul, the problem of conscience, human psyche or natural law. The third part of the book contains issues concerning the philosophical understanding of God. Attention was paid to for: a new concept of God, the problem of the relation between reason and faith, the question of the power of God, and the elements of Thomas' science about angels. The Appendix, constituting the fourth part of the book, contains articles on the theme of commentaries written by St. Thomas Aquinas, as well as the difference in solutions to specific problems that arise between Aristotle and Thomas Aquinas.

(only Polish edition)

szt.
0,699 kg
Witryna stworzona na platformie