Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Mieczysław A. Krąpiec "Człowiek i polityka" / "Man and Politics"

Cena brutto: 15,12 zł 25,20

Opis:

Człowiek i polityka

Charakterystyka:

Książka pt.
Człowiek i polityka o. Mieczysława A. Krąpca dotyczy filozoficznego
rozumienia polityki. Namysł jest prowadzony w nurcie europejskiej
tradycji, która „umieszczała politykę na polu działań moralnych
człowieka”. Autor wskazuje, że polityka „jako ludzkie działanie
społeczne – a więc działanie w stosunku do drugiego człowieka (czy to
indywidualnego, czy zrzeszonego w organizacjach) – jest działaniem ze
swej natury moralnym”. Politykę definiuje jako „roztropne realizowanie
dobra wspólnego”, podkreślając, że dobro to jest racją bytu państwa i
społeczności, oraz, że wymaga szczególnej roztropności w rozumnym
dobieraniu środków. Wśród zagadnień poruszonych w książce znajdują się
także: natura i przymioty społeczności i państwa, dobro wspólne, prawa
człowieka i ich zagrożenia, praca, własność, podstawy tożsamości narodu
polskiego.


Lublin 2006, s. 193
ISBN 978-83-918800-4-3

Man and Politics

The book entitled Man and Politics written by father Mieczysław A. Krąpiec refers to the philosophical understanding of politics. Consideration is carried out in the current of European tradition, that "placed politics in the field of moral human activity." The author points out that politics "as a human social activity - and therefore action in relation to another person (whether an individual or affiliated organizations) - is an activity inherently moral." Politics is defined as a "prudent realization of the common good", stressing that the good is the reason of being of the state and society, and so it requires particular prudence in choosing rational means. Among the issues raised in the book there are also: the nature and attributes of the community and the state, the common good, human rights and threats to them, work, property, basics of identity of the Polish nation.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie