Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Katarzyna Stępień "Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka" /"Philosophical Sources of the Dispute..."

Cena brutto: 16,80 zł 28,00

Opis:

Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka

Charakterystyka:

Książka jest próbą przeanalizowania i wyjaśnienia sporu, jaki toczy się
współcześnie w polskiej literaturze przedmiotu, o rozumienie praw
dziecka i ich ochronę w międzynarodowych dokumentach dotyczących praw
człowieka oraz w praktyce społecznej. Rozprawa należy, jak zaznaczono w
tytule, do dziedziny filozofii prawa, a więc przyjmuje filozoficzny
punkt widzenia na toczący się spór. Dotyczy on zwłaszcza takich
problemów, jak: podmiot i przedmiot praw dziecka, specyfika dóbr
należnych dziecku z tytułu tych praw jako praw człowieka, specyfika
samego dziecka jako bytu zależnego i środowisk, w jakich przebywa
dziecko (rodzina, szkoła), a w których dokonuje się realizacja jego
uprawnień. Ukazanie antropologicznych podstaw praw dziecka pozwala
wskazać na źródła zróżnicowanych interpretacji tychże praw oraz
sformułować propozycje dróg prowadzących do rozwiązania tytułowego
sporu.

Lublin 2016, s. 379
ISBN 978-83-60144-88-6
ISBN 978-83-8061-162-7

Philosophical Sources of the Dispute about Understanding the Rights of the Child.

A Study in the Philosophy of Law and Human Rights

The book is an attempt to analyze and explain the dispute, which takes place today in Polish literature, about the understanding of children’s rights and their protection in international documents on human rights and in social practice. The monograph is, as it is in the title, to the field of philosophy of law, and therefore accepts a philosophical point of view to the ongoing dispute. It concerns especially problems such as: subject and object of the rights of the child, the specificity of goods due to the child in respect of these rights as human rights, the nature of the child as being dependent and the environments (family, school) in which the child is, and in which the fulfillment of the rights is done. Showing the anthropological bases of the children’s rights enables us to indicate the sources of different interpretations of these rights, and to formulate proposals for the ways leading to the solution of the title dispute.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie