Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Filozofia o religii [Philosophy about Religion]

Cena brutto: 50,40

Opis:

Filozofia o religii

Charakterystyka:

Filozofia o religii
Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej

Praca ta stanowi księgę jubileuszową ofiarowaną s. prof. Z. J. Zdybickiej - z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej - przez Jej współpracowników, przyjaciół i wdzięcznych uczniów. Księgę otwiera słowo dziekana Wydziału Filozofii KUL, naukowa biografia Jubilatki, bibliografia jej prac poświęconych filozofii religii oraz bibliografia przedmiotowa. Kolejną część książki stanowią artykuły i przekłady autorstwa m.in. kard. Z. Grocholewskiego, kard. M. Jaworskiego, abp. J. Życińskiego, ks. S. Janeczka, E. Morawca, H. Kieresia, A. Maryniarczyka, P. Jaroszyńskiego, K. Wroczyńskiego, K. Krajewskiego dotyczące intuicji intelektualnej, relacji, finalizmu i ewolucji, pracy religijnej, relacji między wiarą i rozumem, metafizyki i ontologii, sztuki religijnej i religijności sztuki, struktury bytu, roli religii w ludzkim wychowaniu, prawa naturalnego.

Lublin 2009, s. 379
ISBN 978-83-60144-31-2
format 24,1x17 cm
miękka oprawa

Philosophy about Religion
The works dedicated to Sister Professor Zofia Józefa Zdybicka

This is a memorial book dedicated to prof. Zdybicka – on the occasion of the 50th anniversary of the scientific and teaching work - by her collaborators, friends, and grateful disciples. The book opens with an introduction by the dean of the Faculty of Philosophy at Catholic University, scientific biography, her bibliography of works devoted to the philosophy of religion and topical bibliography. Another part of the book are the articles and translations written by, among others, Cardinal Z. Grocholewski, Cardinal M. Jaworski, Archbishop J. Życiński, rev. S. Janeczek, E. Morawiec, H. Kiereś, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, K. Wroczyński, K. Krajewski. The articles are on intellectual intuition, relations, finality and evolution, religious work, the relation between faith and reason, metaphysics and ontology, religious art and religiosity of art, the structure of being, the role of religion in human education, natural law.

(only Polish edition)

szt.
0,915 kg
Witryna stworzona na platformie