Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Encyklopedia Filozofii Polskiej tom 2 [Encyclopaedia of Polish Philosophy volume 2]

Cena brutto: 133,00

Opis:

Encyklopedia Filozofii polskiej t.2

Charakterystyka:

Encyklopedia Filozofii Polskiej (t. 1-2)

Pierwsza w dziejach polskiej kultury dwutomowa Encyklopedia Filozofii Polskiej obejmuje okres formowania się filozofii począwszy od XIII w. aż po czasy współczesne. Ukazuje osoby, problemy i szkoły odsłaniając bogactwo dorobku polskiej filozofii. Encyklopedia ta poświadcza, że w większości dziedzin filozofii, a także w ramach nauk pomocniczych filozofii, polscy myśliciele osiągnęli wartościowe i oryginalne wyniki. Dotyczy to zarówno logiki, jak i metodologii, filozofii prawa, jak i polityki, etyki i estetyki, metafizyki i antropologii, filozofii kultury i filozofii przyrody, czy filozofii Boga i religii. Encyklopedia prezentuje oryginalne teorie, które zostały opracowane przez polskich myślicieli, takie jak np. z teorii logiki i matematyki - notacja polska, systemy logik, logika norm, z etyki - etyka niezależna, personalizm etyczny, z metafizyki i antropologii - metafizyka realistyczna, personalizm metafizyczny, analogia transcedentalna, z historii filozofii - edycje tekstów filozoficznych, z filozofii prawa i polityki - teoria polityki, cywilizacji, solidarności, praw człowieka i praw narodów.

Encyklopedia jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników. Filozofia jest bowiem podstawą humanistycznego wykształcenia i myślenia. W sposób szczególny Encyklopedia przeznaczona jest dla polskich środowisk naukowych i filozoficznych oraz dla szkół gimnazjalnych i liceów, jako pomoc w studiowaniu, rozwijaniu i pogłębianiu polskiej kultury humanistycznej. Encyklopedia jest także promocją rodzimej tradycji filozoficzno-humanistycznej oraz świadectwem jej bogactwa i doniosłości.

 

Encyclopaedia of Polish Philosophy (v. 1-2) 

The first in the history of Polish culture, the two-volume The Encyclopaedia of Polish Philosophy covers the period of the formation of the philosophy since the thirteenth century until modern times. It shows those problems and schools revealing the richness of the heritage of Polish philosophy. Encyclopaedia testifies that in most areas of philosophy, as well as within the auxiliary sciences of philosophy, Polish thinkers have achieved valuable and original results. There are resourceful entries on logic and methodology, philosophy of law and politics, ethics and aesthetics, metaphysics and anthropology, philosophy of culture and philosophy of nature, or philosophy of God and religion. Encyclopaedia presents the original theories that have been developed by the Polish thinkers, for example in the theory of logic and mathematics - Polish notation, systems of logic, the logic of norms; in ethics: independent ethics, ethical personalism; in metaphysics and anthropology: realistic metaphysics, metaphysical personalism, transcendental analogy, in the history of philosophy - editions of philosophical texts; in the philosophy of law and politics - theory of politics, civilization, solidarity, human rights and the rights of nations.

 

Encyclopaedia is addressed to a wide circle of readers. Philosophy is in fact the foundation of humanistic education and thinking. In particular, Encyclopaedia of Polish Philosophy is intended not only for Polish scientific communities and philosophical schools, but also for middle schools and high schools as a helpful tool in the study, development and deepening of Polish humanistic culture. Encyclopaedia is also contributory to the promotion of our tradition of philosophy and human sciences, and a testimony of its wealth and importance.


Lublin 2011, s. 947
ISBN 978-83-60144-46-6
ISBN 978-83-60144-48-0 (t. 2)

format 27,7x21,5
twarda oprawa

(only Polish edition)

szt.
0,001 kg
Witryna stworzona na platformie