Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Dysputa o prawdzie [Dispute about the Truth]

Cena brutto: 43,00

Opis:

Dysputa o prawdzie. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1. wyd. 2

Charakterystyka:

Św. Tomasz z Akwinu
Dysputa o prawdzie
Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1
przekład z jęz. łacińskiego Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (5)

Książka zawiera 1 kwestię ze zbioru Quaestiones disputatae De Veritate w języku łacińskim i polskim; stanowi drugie wydanie poprawione i poszerzone o nowe studia i komentarze. W kwestii 1 znajdujemy Tomaszowy wykład na temat prawdy, jej ostatecznego źródła, statusu bytowego, sposobów przejawiania się. Podstawowym jest rozumienie prawdy jako następstwa istnienia bytu, stanowiące fundament pod ujęcie prawdy w sensie logicznym jako zgodności poznawania z rzeczą. W kwestii 1 znajdujemy także zalążek teorii transcendentaliów. Odpowiadając na pytanie czym jest prawda, Tomasz ukazuje różne sposoby odkrycia właściwości bytu, czy to jako jego szczególnego sposobu bytowania, czy to jako następstw tegoż sposobu bytowania. Oprócz kwestii o prawdzie książka zawiera studia i komentarze na temat transcendentaliów w aspekcie historycznym czy systemowym, ich sposobu odkrywania i formułowania teorii, rozumienia prawdy transcendentalnej, różnic pomiędzy transcendentaliami a uniwersaliami, pierwszych zasad bytowania i poznania oraz nowożytnego i współczesnego rozumienia prawdy. Studiom i komentarzom towarzyszy obszerna bibliografia przedmiotowa.

Lublin 2018, s. 380
ISBN 978-83-65792-01-3
format 21,8x15,7 cm
twarda oprawa


Dispute about the Truth
Quaestion 1 from Quaestiones disputatae De Veritate
translation from Latin Aleksander Białek
The text of the translation was reviewed by M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
in the series "Texts-Translations-Comments" (5)

The book contains first question from the collection of Quaestiones disputatae De Veritate in Latin and Polish; it is the second edition corrected and extended with new studies and comments. In question 1, we find Tomas Aquinas' lecture on the truth, its ultimate source, the metaphysical status, and the ways of manifesting of the truth. The basic is the understanding of the truth as a consequence of the existence of being, which is the foundation for the concept of the truth in logical sense as the accordance of human cognition with the real thing. In question 1, we also find the outline of the theory of transcendentals. Answering the question of what is truth, Thomas Aquinas presents various ways of discovering the properties of being, whether as its special mode of existence or as a consequence of this type of existence. In addition to the issue of truth, the book contains studies and commentaries on the transcendentals in the historical or system aspect, the way of discovering and formulating theory of transcendetal properties of being, understanding the transcendental truth, differences between transcendentals and universals, the first principles of existence and cognition, and also modern and contemporary understanding of truth. In addition to studies and commentaries we find in the book bibliography.

(only Polish-Latin version)

szt.
0,597 kg
Witryna stworzona na platformie