Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej [Man in Relation to the World. The Study of Realistic Metaphysics]

Cena brutto: 30,45

Opis:

Człowiek wobec świata

Charakterystyka:

Andrzej Maryniarczyk

Człowiek wobec świata

Studium z metafizyki realistycznej

w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

 

Książka jest dziewiątą pozycją w serii BFR. Nawiązuje w swej treści do pracy zatytułowanej: Metafizyka w ekologii. U jej genezy leży troska o studiujących kierunki niefilozoficzne, zwłaszcza nauki humanistyczne oraz matematyczno-przyrodnicze, by zapoznać ich z podstawami metafizycznej (realistycznej) interpretacji rzeczywistości. Tego typu studium ma dopomóc usunąć swoisty brak w wykształceniu, a mianowicie brak całościowego i ostatecznościowego rozumienia świata osób, zwierząt, roślin i rzeczy. Powyższa monografia przybliża źródła i wskazuje na skutki najbardziej nośnych filozoficznych interpretacji świata (monizm, dualizm, pluralizm, realizm); ukazuje jego racjonalność i celowość; zwraca uwagę na konieczne (tzw. subontyczne) złożenia bytów realnych, które pozwalają zrozumieć ich naturę; ujawnia związki przyczynowe jakie występują pomiędzy bytami i ich wewnętrznymi elementami oraz zwraca uwagę na analogiczny sposób bytowania rzeczy, który jest charakterystyczny dla świata realnego. Wszystko to prowadzi do uświadomienia sobie, że od rozumienia świata, a szczególnie człowieka, zależy sposób ludzkiego działania. Stąd mały błąd popełniony na początku w rozumienie świata osób, zwierząt, roślin i rzeczy wielkim staje się w skutkach kulturotwórczej działalności człowieka (w nauce, etyce, polityce, sztuce i technice).

 

Lublin 2009, s. 209
ISBN 978-83-918800-4-3 (dla całości)
ISBN 978-83-60144-22-0
format 21,5x15,5
twarda oprawa

 

Man in Relation to the World

The Study of Realistic Metaphysics

in the series "Library of Realistic Philosophy"

 

The book is the ninth position in the series "Library of Realistic Philosophy". It refers in its content to the work entitled: Metaphysics in Ecology. At its genesis is concern about introductory materials for students of different disciplines other than philosophical faculties, especially the humanities, mathematics and natural sciences, so as to familiarize them with the basics of metaphysical (realistic) interpretation of the world. This type of study is to help remove specific lack of education, namely the lack of a comprehensive and ultimate understanding of the world of persons, animals, plants and things. This monograph introduces sources and indicates the consequences of the most important philosophical interpretation of the world (monism, dualism, pluralism, realism). It shows its rationality and purposefulness. It draws attention to the necessary (i.e. sub-ontic) elements of internal structure of real beings, that allow us to understand their nature. It reveals causal relations that exist between the entities and their internal components, and draws attention to the analogic way of existence of things, which is characteristic of the real world. All this leads to the realistic understanding of the world, and especially in relation to influences on human activity. Hence, a small error at the beginning of the understanding of the world of persons, animals, plants and things, turns out to generate big effects of cultural consequences in human activity (in such significant sectors as science, ethics, politics, art and technology).

 

(only Polish edition)

szt.
0,368 kg
Witryna stworzona na platformie