Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Człowiek jako osoba [Man as a Person]

Cena brutto: 30,45

Opis:

Człowiek jako osoba

Charakterystyka:

Mieczysław A. Krąpiec
Człowiek jako osoba
w serii: "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

Książka została poświęcona filozoficznemu rozumieniu osoby ludzkiej. Wśród zagadnień poruszonych w książce znalazły się m.in. opis faktu bycia człowiekiem dokonany od strony jego poznania i postępowania moralnego, twórczości artystycznej i technicznej, od strony jego życia religijnego i społecznego. Ponadto, został poruszony problem śmierci i przeznaczenia człowieka oraz ukazana rola ciała w bytowej strukturze człowieka. Osoba ludzka jawi się w aktach swego działania jako jednostkowy podmiot rozumnej natury przekraczający świat przyrody. Refleksja nad dziedzinami ludzkiej aktywności prowadzi do wskazania, że wszechstronny rozwój osoby ludzkiej następuje w oparciu o prawdę, dobro i piękno bytów. Jak podkreśla Autor, właściwe rozumienie osoby ludzkiej jest konieczne dla prawidłowego rozwoju kultury i społeczności. Tylko człowiek zanurzony w świat prawdy, dobra i piękna tworzy wokół siebie cywilizację miłości.

wydanie 2 poprawione, Lublin 2009, s. 295
ISBN 978-83-918800-4-3 (dla całości)
ISBN 978-83-60144-23-7
format 21,5x15,5
twarda oprawa

 

Man as a Person

in the series "Library of Realistic Philosophy"

 

The book was dedicated to the philosophical meaning of the human person. Among the issues raised in the book include a description of the fact of being a man, considered from the aspect of his cognition and moral action, artistic and technical creation, and from the aspect of his religious and social life. In addition, the problem of death and destiny of man and the role of the body shown in the ontological structure of the human being were also treated. The human person appears in the acts of his actions as an individual substance-subject of rational nature exceeding the natural world. Reflection on the fields of human activity indicates that the comprehensive development of the human person shall be based on truth, goodness and beauty of beings. As pointed out by the author, a proper understanding of the human person is necessary for the proper development of culture and society. Only a man immersed in the world of truth, goodness and beauty cultivates a civilization of love.

 

(only Polish edition)

szt.
0,474 kg
Witryna stworzona na platformie