Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury [Man and Creativity. Essays on Philosophy of Culture]

Brak produktu

Cena brutto: 37,00

Opis:

Człowiek i twórczość

Charakterystyka:

ks. Jan Sochoń
Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury

Książka wprowadza czytelnika w tajemnice ludzkiej twórczości kulturowej. Tworzenie zakłada pragnienie prawdy i dobra, wyrasta z dążenia ku nim i nakierowane jest na spełnienie w pięknie, będącym syntezą dobra i prawdy. Autor przypomina, że sama filozofia kultury nie ma wciąż utrwalonego statusu naukowego. Dlatego stara się wypracowywać jej podstawowe zręby, oparte na klasycznej wersji metafizyki i antropologii. Poszukuje istoty ludzkiej twórczości, jako wyrazu osobowego dynamizmu człowieka, otwartego na piękno, dobro i prawdę, poszukującego ostatecznego spełnienia w miłości, będącej próbą naśladowania Boskiej miłości – caritas. Szkice zostały pogrupowane w trzy części. W pierwszej Autor wprowadza w zagadnienia filozofii kultury, filozofii Boga i religii oraz tajniki twórczej miłości odnosząc się takich myślicieli, jak św. Augustyn, Rajmund Lull, John Henry Newman czy Jacques Maritain. W drugiej części Autor, komentując trudności postmodernizmu, zaprasza czytelnika do wspólnego poszukiwania prawdy, dobra i piękna, bez których człowiek nie tylko nie może tworzyć, ale i sensownie egzystować. W trzeciej części ukazuje sylwetki współczesnych artystów, odnajdujących się w swojej twórczości wobec tego, co święte.

Lublin 2016, s. 422
ISBN 978-83-60144-93-0
EAN 9788360144930
format 21x14,9
miękka oprawa


Man and Creativity.
Essays on Philosophy of Culture

The book introduces the reader into the mystery of human cultural creativity. A creativity involves the desire for truth and good, stems from a desire to them and is directed to fulfillment in the beauty, which is a synthesis of good and truth. The author reminds that the philosophy of culture still has not attained a settled scientific status. Therefore, he tries to work out its basic foundations, based on the classic version of metaphysics and anthropology. He looks for the essence of human creativity, as an expression of personal dynamism of man, who is open to beauty, good and truth and is seeking ultimate fulfillment in love, which is an attempt to imitate God’s love - caritas. Sketches are grouped into three parts. The author firstly introduces the issues of the philosophy of culture, philosophy of God and religion, and the secrets of creative love referring to such thinkers as St. Augustine, Raymond Lull, John Henry Newman and Jacques Maritain. In the second part of the book the author, commenting on the difficulties of post-modernism, invites the reader to a common search for truth, good and beauty, without which man can not only create, but also meaningfully exist. In the third part of the book, the author shows a profile of contemporary artists that find themselves in their art towards the sacred.

(only Polish edition)

 

szt.
0,552 kg
Witryna stworzona na platformie