Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Barbara Kiereś "U podstaw pedagogiki personalistycznej" / "At the Foundations of Personalistic Pedagogy"

Cena brutto: 18,00 zł 30,00

Opis:

U podstaw pedagogiki personalistycznej

Charakterystyka:

Barbara Kiereś
U podstaw pedagogiki personalistycznej.
Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
w serii "Scripta Philosophiae Classicae" (5).
[red. tomu A. Gudaniec]


Przedmiotem analiz Autorki jest spór o wychowanie, o jego potrzebę,
zakres, metodę i cel, który zawiązał się już w starożytnej Grecji i trwa
po dzień dzisiejszy. W szranki stają trzy odmienne typy pedagogiki:
kolektywistyczna, indywidualistyczna oraz personalistyczna. U ich
podstaw tkwią różne koncepcje człowieka: bądź jako funkcji państwa
(kolektywizm), bądź jako zaobsolutyzowanej jednostki (indywidualizm),
bądź jako rozumnej, wolnej i suwerennej bytowo, ale spotencjalizowanej i
żyjącej społecznie osoby (personalizm). Antropologie te są z kolei
pokłosiem filozofii, a ostatecznie sporu o samą filozofię, jaki toczy
się pomiędzy tradycją idealizmu (racjonalizmem i irracjonalizmem) a
tradycją realizmu poznawczego. Okazuje się więc, że rzeczowe i
racjonalne rozstrzygnięcie sporu o kształt i cel wychowania, a tym samym
o naukowy status pedagogiki uniwersyteckiej oraz o jej rolę w praktyce
wychowawczej zależy od rozstrzygnięcia sporu o filozofię i związane z
nią koncepcje człowieka.

Lublin 2015, s. 321
ISBN 978-83-60144-84-8
ISBN 978-83-8061-097-2

At the Foundations of Personalistic Pedagogy

The Philosophical Context of the Dispute over Education

The subject of the author’s analysis is a dispute over education, about the need, field, method and goal, which came into being in ancient Greece and continues to this day. There are three different types of education and pedagogy: collectivistic, individualistic and personalistic. At the foundations of them lie different concepts of man: either as a function of the state (collectivism), or as absolutized individual (individualism), or as rational, free and sovereign existentially, but potential and socially living person (personalism). These anthropologies are in turn results of philosophy, and ultimately a dispute on the same philosophy, which is between the tradition of idealism (rationalism and irrationalism) and the tradition of cognitive realism. It turns out that the factual and rational settlement of the dispute over the shape and purpose of education, and thus about the scientific status of pedagogy at the university and its role in educational practice depends on the resolution of the dispute about the philosophy and the related concepts of man.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie