Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Arkadiusz Gudaniec "U podstaw jedności bytowej człowieka" / "At the Foundations of the Ontic Unity of Man"

Cena brutto: 21,00 zł 35,00

Opis:

U podstaw jedności bytowej człowieka

Charakterystyka:

Pierwsza część pracy obejmuje analizę stanowisk antropologicznych
ujętych w dwa paradygmaty rozumienia człowieka i jego jedności, tj.
paradygmat angeliczny (człowiek jako duch przeciwstawny naturze) i
naturalistyczny (człowiek jako istota czysto przyrodnicza). Rozwiązania
przedstawione w ramach tych paradygmatów nie są w stanie wyjaśnić w
sposób nieredukcyjny koniecznego związku absolutyzowanej zasady jedności
(ducha lub natury) z drugą, przeciwstawną stroną bycia człowiekiem.
Propozycja wyjaśnienia problemu jedności bytowej człowieka, której
poświęcona jest druga część pracy, oparta jest na analizach tekstów
wybitnych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, K. Wojtyły i
M. A. Krąpca. Zasadą wyjaśniającą jedność, tożsamość, jedyność i
niepowtarzalność bytu ludzkiego, jest istnienie osobowe (esse personale).
Wszystkie poszczególne „części” i wyodrębnione elementy człowieka
uczestniczą w jednym istnieniu – istnieniu osobowym, które tłumaczy
zarówno transcendencję człowieka, jak i jego głęboką duchowo-cielesną
jedność.

Lublin 2016, s. 520
ISBN 978-83-60144-87-9
ISBN 978-83-8061-161-0

At the Foundations of the Ontic Unity of Man.

A Study on Metaphysics of Person

The first part includes an analysis of anthropological standpoints included in the two paradigms of understanding the man and his unity, i.e. paradigm of “angelism” (the man as a spirit in opposite to nature) and naturalistic paradigm (the man as being purely natural). The solutions within these paradigms are not able to explain in a non-reductive mode necessary connection between absolutized principle of unity (or the spirit or the nature) with a second, opposite side of being human. Proposal to clarify the problem of unity of human being, described in the second part of the book, is based on the analyzes of texts of prominent representatives of the Lublin School of Philosophy, K. Wojtyła and M. A. Krąpiec. The principle of explaining the unity, identity, uniqueness of human being is a personal existence (esse personale). All the various "parts" and separate elements of man involved in one individual existence - the personal existence, which explains both the transcendence of man and his deep spiritual and physical unity.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie