Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Analogia w filozofii [The Analogy in Philosophy]

Cena brutto: 22,05

Opis:

Analogia w filozofii

Charakterystyka:

Analogia w filozofii

w serii "Zadania współczesnej metafizyki" (7)

 

Książka zawiera materiały z VII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego poświęconemu roli analogii w filozofii. Celem dyskusji w ramach sympozjum było przywołanie i przybliżenie podstawowych "przestrzeni" w których spełnia się poznanie realistyczne i równocześnie ukazanie jak te właśnie "przestrzenie" zostały zagospodarowane w czasach nowożytnych i współczesnych, i z jakim skutkiem. W przedmowie do książki ks. A. Maryniarczyk pisze: "analogia w filozofii jest "bramą", która prowadzi do realistycznego poznania świata osób i rzeczy. Kto poprzez tę bramę nie wejdzie, chodzi jakby po obrzeżach filozofii bez szansy na dotarcie do prawdziwie filozoficznego poznania. Specyfiką poznania analogicznego jest to, że ujmujemy w nim to co wspólne dla wielu odmiennych rzeczy i to co jednoczące dla tego co wielorako złożone, zachowując przy tym świadomość o różnorodności i niepowtarzalności rzeczy. Analogia jest to zatem metoda poznawania wielu rzeczy jednocześnie w oparciu o dostrzeżenie podobieństwa pomiędzy nimi (czy w nich)".

 

red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski
Lublin 2005, s. 471

ISBN 83-60144-00-1
format 20,8x14,8 cm
miękka oprawa

 

 

The Analogy in Philosophy

in the series "The Tasks of Contemporary Metaphysics" (7)

 

The book contains materials from the VII International Symposium on Metaphysics dedicated to the role of analogy in philosophy. The aim of the discussion in the symposium was to recall and explain basic “senses”/contexts” in which the realistic cognition is fulfilled and at the same time showing how these “senses/contexts” have been managed in modern and contemporary times, and with what result. In the preface to the book, rev. prof. A. Maryniarczyk writes: "analogy in philosophy is a ‘gateway’ that leads to a realistic cognition of the world of persons and things. Who through this gate does not come, he is walking as if in the edge of philosophy with no chance of getting to the truly philosophical cognition. The specificity of analogical knowledge is that by means of analogy we grasp what is common to many different things as well as what accounts for the unity of complex things, thus maintaining awareness of diversity and uniqueness of things. Analogy is therefore a method of cognizing of many things at the same time on the basis of the perception of the similarity between them (or in them)".

 

(only Polish edition)

 

 

 

szt.
0,601 kg
Witryna stworzona na platformie