Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

"Spór o początek i koniec życia ludzkiego" / "The Dispute about the Beginning and End of Human Life"

Cena brutto: 23,40 zł 39,00

Opis:

Spór o początek i koniec życia ludzkiego

Charakterystyka:

Książka zawiera materiały z XVII Międzynarodowego Sympozjum
Metafizycznego (11 XII 2014 r.) z cyklu „Zadania współczesnej
metafizyki” poświęconego współczesnym sporom w sprawie naturalnych
granic życia ludzkiego. Publikacja składa się z trzech części. W
pierwszej, noszącej tytuł: „O życiu i śmierci w ogólności”, zostały
zamieszczone teksty dotyczące zagadnienia życia w ogólności, jak i życia
ludzkiego, jego pochodzenia i początku, a także prób filozoficznego
wyjaśnienia śmierci. W drugiej części książki, pod tytułem „Życie i
śmierć: dysputy problemowe”, zostały podjęte szczegółowe zagadnienia
dotyczące życia w perspektywie biotechnologicznej, teologicznej,
filozoficznej oraz etycznej, np. problemu zapłodnienia „in vitro”,
legalizacji eutanazji, statusu bytowego embrionu ludzkiego, stanu nieba i
piekła, hipotezy „anima separata”, genetycznie modyfikowanych
organizmów, technologii przedłużania życia, itd. Trzecia cześć książki,
zatytułowana „W trosce o kulturę życia”, koncentruje się na niezbywalnej
wartości dobra bezwzględnego, jakim jest ludzkie życie, i koniecznością
budowania kultury i cywilizacji życia, zdolnej przeciwstawić się
współczesnej cywilizacji śmierci. W książce zamieszczono obszerną
bibliografię tematyczną.

red. nauk. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch
Lublin 2015, ss. 550

ISBN 978-83-60144-83-1The Dispute about the Beginning and End of Human Life

in the series "The Tasks of the Contemporary Metaphysics"

The book contains materials from the XVII International Symposium on Metaphysics (11 XII 2014) in the series "The Tasks of the Contemporary Metaphysics". It concerns contemporary disputes about the natural boundaries of human life. The publication consists of three parts. The first, entitled: "About Life and Death in General", includes texts on the issues of life in general and human life, its origin and beginning, as well as attempts to philosophical explanation of death. In the second part of the book with the title "Life and Death: Disputes and Problems", is found specific questions about life in the perspective of biotechnology, theology, philosophy, and ethics, e.g. the problem of “in vitro” fertilization, legalization of euthanasia, the ontic status of human embryo, state of heaven and hell, the hypothesis about "anima separata" (i.e. the separeted soul), genetically modified organisms, technology of prolonging life, etc. The third part of the book, entitled "Caring about the Culture of Life," focuses on the inalienable value of absolute good, which is human life, and the necessity of building a culture and the civilization of life, able to resist the modern civilization of death. The book contains an extensive thematic bibliography.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie