Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

"Niestrudzony Sługa Prawdy" / "The Tireless Servant of the Truth"

Cena brutto: 31,20 zł 52,00

Opis:

Niestrudzony Sługa Prawdy

Charakterystyka:

Album pamiątkowy pt. Niestrudzony sługa prawdy został poświęcony osobie
Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca z okazji Jubileuszu 85-lecia
urodzin. Album przybliża Czytelnikom postać wielkiego Polaka,
niestrudzonego sługi prawdy, patrioty zatroskanego o losy ojczyzny i
polskiej kultury, oraz owoce jego działań. Zawiera opowieść słowami
Jubilata o latach dzieciństwa, korzeniach i tradycji, powołaniu do
kapłaństwa, służbie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, w czasach
największych zagrożeń przez ideologię marksistowską i rządy
komunistyczne PRL. W albumie znalazły się wypowiedzi Ojca Krąpca na
temat spotkania z ks. Karolem Wojtyłą, profesorem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, później Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Duża
część albumu dotyczy pasji życia Ojca Profesora – filozofii. W albumie
także o lubelskiej szkole filozofii realistycznej oraz o monumentalnym
dziele Powszechnej encyklopedii filozofii, których twórcą i inicjatorem
jest Ojciec Profesor. Całość albumu została zilustrowana zdjęciami i
wypowiedziami współpracowników, uczniów i przyjaciół Jubilata (m.in. S.
Sawickiego, Z. Włodek , ks. kard. M. Jaworskiego, ks. bp. S. Wielgusa,
ks. bp. B. Dembowskiego, s. Z. J. Zdybickiej, o. E. Morawca, S. Kiczuka,
P. Jaroszyńskiego, ks. A. Maryniarczyka), które ukazują postać
wielkiego rektora KUL, wybitnego filozofa XX wieku, wspaniałego
profesora i wychowawcy wielu pokoleń, kapłana wiernego Ewangelii, a
także niezłomnego obrońcy prawdy i człowieka.

red. Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, M. Nawracała-Urban
Lublin 2011, ss. 200, 33,7-22,8 cm
ISBN 978-83-60144-49-7

The Tireless Servant of the Truth

The memorial album entitled “The Tireless Servant of the Truth” has been dedicated to the person of Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec on the occasion of the Jubilee 85th birthday. The album brings readers the profile of a great Pole, a tireless servant of truth, patriot concerned about the existence of his homeland and the Polish culture, and the fruits of his activity. It includes story – a kind of autobiography - about the years of childhood, roots and tradition, the vocation to the priesthood, the service at the Catholic University of Lublin, in times of the greatest threats from Marxist ideology and communist government of Poland. The album included speeches of Father Krąpiec about the meeting with rev. Karol Wojtyła, a professor at the Catholic University of Lublin, and later the Holy Father John Paul II. A large part of the album refers to philosophy, which was Krąpiec’s passion of life. The album tells also about Lublin School of Realistic Philosophy and the monumental work – the Universal Encyclopedia of Philosophy, that was initiated and prepared by Father Krąpiec. The whole album is illustrated with photographs and statements of colleagues, disciples and friends of Krąpiec (including S. Sawicki, Z. Włodek, rev. Cardinal M. Jaworski, rev. Archbishop S. Wielgus, rev. Bishop B. Dembowski, s. prof. Z. J. Zdybicka, prof. E. Morawiec, prof. S. Kiczuk, prof. P. Jaroszyński, rev. prof. A. Maryniarczyk), which show the figure of the great rector of the Catholic University, the twentieth century eminent philosopher, a great professor and tutor of many generations, a faithful priest of the Gospel, and the indomitable defender of truth and human.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie